Att leva livet på livets villkor är en utmaning. Dagens samhälle rusar på och ofta åker vi bara med. Ibland är det bra att bara stanna upp känna, lukta, smaka och bara andas för att hinna vara i livet och inte låta det passera. Vi ställs inför inför nya situationer dagligen, och hjärnan gör ingen skillnad på tankar eller verkligt hot.

Det du tänker, blir en känsla och du upplever den och agerar utifrån detta. När du är stressad använder du hotsystemet som motor.

Kontakta mig gärna så hittar vi gemensamt en lösning för dig att stressa ner och få ett lugnare liv.

Sidan uppdaterades 20200827